Pakalpojumi

Objekta apsekošana

Konsultācijas un uzmērījumi, ugunsdrošības un citu tehnisko parametru atbilstības novērtēšana kamīna vai dūmvada montāžai.

Projektēšana

Kamīnu, krāšņu, dūmvadu u.c. detalizētu dizaina un izvietojuma 2D un 3D projektu izstrāde atbilstoši klienta izvirzītajām prasībām un tehniskajām iespējām.

Vizualizēšana

Niansētu vizualizāciju/as izstrāde atbilstoši paredzētajam dizaina projektam.

Izgatavošana

Izsmalcinātu kamīna apdaru izgatavošana, izmantojot dažāda veida dabas izcelsmes materiālus un to apstrādes tehnikas – akmeni, koku, stiklu, keramiku un citus.  Kamīna apdaru, kamīna kurtuvju, citu apdares un nepieciešamo elementu komplektēšana un piegāde no Eiropas ražotājiem.

Piegāde

Pasūtīto preču piegāde uz objektu nepieciešamības gadījumā, nodrošinot atbilstošu to transportēšanu un piegādi montāžas vietā.

Montāža

Montāža atbilstoši LR Valsts ugunsdrošības, Latvijas būvnormatīvu un ražotāju tehniskajiem noteikumiem krāšņu un dažādu veidu dūmvadu būvniecībā.

Demonstrācijas

Pēc montāžas darbu pabeigšanas tiek veikta kamīna vai krāsns pirmā iekurināšana un lietotāja instruktāža par kamīna vai krāsns ekspluatāciju.

Nodošana ekspluatācijā

Izbūvēto dūmvadu, kamīnu un krāšņu nodošana ekspluatācijā atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.

Garantijas apkalpošana

Garantijas un pēcgarantijas apkalpošana nepieciešamības gadījumā.  Konsultācijas un rekomendācijas izbūvēto iekārtu nevainojamai darbībai.